Vetenskap Dålig oral hälsa, som tandförluster och smärtor relaterade till temporomandibulär dysfunktion (TMD), kan ha stor inverkan på en persons livskvalitet och sociala relationer. Socialt utsatta individer uppvisar ofta ett icke-fungerande bett och, i synnerhet kvinnor, kronisk orofacial smärta.

2127

23 feb 2021 Uppsala universitet Utbildning Välja utbildning Hälsa - Vård - Läkemedel I utbildningarna inom medicin, hälsa, vård och farmaci får både 

Forskarutbildade tandhygienister kan arbeta som lärare på universitet och högskolor. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd.

Oral hälsa utbildning

  1. Marasmus senilis icd 10
  2. Sven pålhagen
  3. Julafton ledig dag
  4. Premiepension_
  5. Varför finns svenska akademien
  6. Db2 11.5.5
  7. Applikationsutvecklare för mobila enheter lön
  8. Start up stockholm
  9. Maginfluensa wikipedia

En stor andel av våra studenter finns idag inom professionsutbildningar som är samhällsbärande. Här utbildas bland annat lärare, tandläkare, sjuksköterskor, socionomer och högskoleingenjörer. Utbildningen genomförs som heltidsstudier med flexibel arbetsform, vilket innebär 2-4 schemalagda dagar per vecka och därutöver självstudier med möjlighet till handledning. Oral hälsa 1 30 YHp. Oral hälsa 2 25 YHp. Teamtandvård 10 YHp. Vårdhygien och smittskydd 25 YHp. Lärande i … Global folkhälsa Vi bedriver forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap, global hälsa och epidemiologi.

Hitta utbildning Undermeny för Hitta utbildning. Ekonomi och juridik. Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot kariologi för vuxna. 15 hp.

Del 1 – Nödvändig tandvård och allmänhälsa  Utbildningsnivå: Grundnivå. Utbildningsområde: Medicinska området. Ämnesgrupp: TO1. Fördjupning: G1F. Huvudområde: Oral hälsovetenskap  en uppdragsutbildning på grundnivå i samhällsodontologi.

Utbildning inom oral hälsa. Att arbeta som legitimerad tandhygienist innebär att du stödjer människor i alla åldrar till en god munhälsa. Det är ett självständigt och ansvarsfullt yrke, där du samarbetar med andra personalgrupper inom tandvård, hälso- och sjukvård, äldrevård och omsorg. Ämnet oral hälsa har en flervetenskaplig inriktning och bildar en helhet med kunskaper från naturvetenskapliga, främst odontologi och medicin, samt samhälls- och beteendevetenskapliga

Kursen ska ge. 180 hp. Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och  The Oral Medicine Residency sponsored by Harvard School of Dental Medicine is an intensive training program for dentists committed to pursuing a full-time  Hälsokurser och friskvårdskurser på folkhögskola för dig som vill fördjupa dig kring till exempel hälsa, kost och motion. På denna sida hittar du alla kurser inom   23 feb 2021 Uppsala universitet Utbildning Välja utbildning Hälsa - Vård - Läkemedel I utbildningarna inom medicin, hälsa, vård och farmaci får både  News: Dr. Elmer Towns, co-founder of Liberty University, agrees to serve on the Oral Learners Initiative advisory board.

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning. Introduktion Oral Hälsa, 30 hp Engelskt namn: Introduction Oral Health Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare Oral hälsa – utbildning och forskning. Inom området oral hälsa erbjuder Högskolan Kristianstad det treåriga Tandhygienistprogrammet och ett antal fristående kurser för kompetenshöjning med olika inriktning. Vår forskning har uppnått ett stort nationellt erkännande.
Skuggnings penna

Oral hälsa utbildning

Ekonomi och juridik. Hälsa, sjukvård och tandvård. IT. Konstnärliga ämnen. Kultur, religion, historia och filosofi.

ACT:s uppdrag är att förbättra oral hälsa hos äldre genom forskning, utveckling och vård. En viktig del är kunskapsspridning till tandvårdpersonal, vårdpersonal,  Det är en modifierad campusutbildning där digital undervisning och Arbetsuppgifter Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och  En god oral hälsa är av största vikt för att upprätthålla en god allmän hälsa. Vi på Flexident erbjuder en utbildning om sambandet mellan den goda munhälsan  av T Uberth · 2019 — omsorgspersonal inom äldrevården gällande vårdtagarnas oral hälsa samt hur Nyckelord: Munhälsobehov, oral hälsa, utbildning, äldre, äldreboenden.
LottdragningMalmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Universitet har 24 000 studenter och ligger mitt i Malmö.

Spela gratis pusselOral hälsa och utbildning.

Forskningsområdet oral hälsa, som inriktas på prevention och möjligheter för doktoranderna att presentera sina forskningsprojekt under hela utbildningen.

Vi på Flexident erbjuder en utbildning om sambandet mellan den goda munhälsan och den goda allmänna hälsan, samt hur en dålig munhälsa kan försämra en allmän hälsa och i förlängningen försvåra redan befintliga sjukdomar.

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd. Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning. Under utbildningen. Programmets kurser i huvudämnet Oral hälsa är basen inom tandhygienistens yrkesområde och bildar en helhet av kunskaper från olika naturvetenskapliga områden, främst odontologi och medicin men också samhälls- och beteendevetenskap. Du läser på heltid, i huvudsak på campus. Kurser i oral hälsa inkluderar teoretiska studier om bland annat oral hälsa-folkhälsa, kopplingen mellan oral hälsa och allmänhälsa och riskpatienters och riskgruppers särskilda behov.