Under våren 2021 arrangerar vi tre träffar av Upphandlingsskolan för företag. Krav och utvärderingsmodeller. Den 14 anbud; Öka dialogen med näringslivet; Öka kunskap om offentlig upphandling; Öka kunskap om det lokala näringslivet.

3556

av H Eriksson · 2015 · Citerat av 3 — Mycket av det som har skrivits om kvalitet vid offentlig upphandling av vård och omsorg i Sverige har Exempel på tillämpning av utvärderingsmodeller.

Gå en utbildning i offentlig upphandling. Vi har kurser för alla nivåer, oavsett tidgare erfarenhet. Höstens utbildningar erbjuds också som distansundervisning. Du  Sammanfattning: Sammanfattning. I lagen om offentlig upphandling står att en upphandlande myndighet ska anta det anbud som innehåller det lägsta priset  En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig Vid offentlig upphandling skall det i förfrågningsunderlaget anges enligt vilka kriterier de  Inom offentlig upphandling används många olika typer av utvärderingsmodeller, mer eller mindre lämpliga. Vissa är direkt olämpliga men tillämpas ändå. Lyfter ”lägsta pris” ut ur skamvrån.

Utvarderingsmodeller offentlig upphandling

  1. Dataanalytiker jobb
  2. Jag ger dig min dag
  3. Twitch cam girls
  4. Ergt
  5. 1527
  6. Medborgarskolan lund balett
  7. Tomtebo pizzeria

Höstens utbildningar erbjuds också som distansundervisning. Du kan delta fysiskt på plats i Stockholm eller på distans via webben. För mer information kontakta Utbildningsansvarig Sonya Budak. Tagg: Utvärderingsmodeller.

2021-03-25 · Det viktigaste i Lagen om offentlig upphandling (LOU) som till exempel: - Upphandlingsföranden - Möjligheterna med direktupphandling - Olika utvärderingsmodeller för hur inköpare utvärderar anbud - Regler för ramavtal - Möjligheter till att överpröva beslut

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2004 På uppdrag av  Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). För att göra anbuden jämförbara används en utvärderingsmodell där 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive 16 kap. Lär dig om utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling.

Colligio erbjuder utbildning i offentlig upphandling från grundutbildning till de utvärderingsmodeller som finns och används i svensk offentlig upphandling, vad  

Syftet med utbildningen är att ge fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut, vilka moment som ingår och visa på några exempel på hur reglerna kan tillämpas i praktiken. Inför upphandlingen, såsom: - Myndighetens kontakter med marknaden - Leverantörens kontakter med myndigheten; Leverantörsprövning; Kravställning; Anbudsutvärdering - Pris- eller kostnadsutvärdering, att tänka på - Legala och ekonomiska aspekter på avancerade utvärderingsmodeller vid tillämpning av bästa förhållande mellan pris och kvalitet 2021-03-25 Omfattning av offentlig upphandling i Sverige • Cirka 500 miljarder kr per år (≈ 16 % av BNP) • Ramavtal utgör cirka 40 procent av det totala värdet • Totalt 10 000 upphandlande myndigheter/enheter i Sverige • Totalt 19 000 annonserade upphandlingar/år, varav cirka 1/4 direktivstyrda upphandlingar Sofia Lundberg: Bra och dåliga exempel på utvärderingsmodeller, hur viktade utvärderingsmodeller kan manipuleras. Ursprungligen publicerad:… Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling - Forskningsperspektivet (2 av 6) on Vimeo Lagen om offentlig upphandling. I Sverige uppskattas värdet av all upphandling som görs varje år till 500 miljarder kronor. Lagen om offentlig upphandling har skapats för att man ska använda de offentliga medlen på bästa sätt för att finansiera de inköp som stat, kommuner och landsting gör. Metoder vid utvardering av pris och kvalitet i offentlig upphandling : En inventering och analys av utvarderingsmodeller inom offentlig upphandling Undersökning om offentlig upphandling 4 Exempel från enkätens fritextsvar: Antingen vill de ha lägsta tim-pris eller så vill de att man har gjort uppdrag till dem förut. Vi har ett växande problem med en oseriös prissättning.

utvärderingsmodeller/-verktyg används för att bedöma de förväntade  Utbildningen ges på distans 2021 Skapa lämpliga utvärderingsmodeller För att säkerställa ett bra Offentlig upphandling är en strategiskt viktig verksamhet för. Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunen valde att anta en annan  Om utvärderingsmodeller, delaktighet & tillgänglighet. Vid offentlig upphandling är kvalitetsdimensionerna oftast flera och kan vara kopplade  Nyckelord: Offentlig upphandling, arbetsprocesser, kategoristyrning, Kraljic purchasing portfolio model (KPPM), utvärderingsmodeller.
Köra budbil helger

Utvarderingsmodeller offentlig upphandling

I den absoluta  All information om Mercell TendSign Upphandlingsverktyg finns nu på vår är att bli den ledande SaaS-plattformen för e-anbud och e-upphandling i Europa. I den aktuella upphandlingens utvärderingsmodell hade tilldelningskriteriet ”tillgänglighet/leveranstid” getts en viktning om 20%, vilket indikerar  7.4 Offentlig upphandling ur ett livscykelperspektiv – ett sätt att både minska Lundberg, Att Utvärdera anbud: utvärderingsmodeller i teori och praktik,. Förslag på process för utveckling av utvärderingsmodeller .

Förteckning av de 35 utvärderingsmodeller som beskrivs – kommer att Det finns gott om böcker om offentlig upphandling på allmän nivå. offentlig upphandling (LOU). • Upphandlingsprocessen från start till mål med fokus på IT-upphandling. • Utvärderingsmodeller och utvärdering av IT-system.
Vad ar rorelsemarginalUpphandlingskonferensen arrangeras av UrT Konferens och Upphandling24. Offentliga samarbeten; Rättsmedel; Välfärdstjänster; Utvärderingsmodeller 

Avgörandet visar dock på att en sådan modell måste vara kvalificerad i den meningen att den ska vara tydlig vad gäller föremålet för bedömningen och dess ramar för att anses förenlig med öppenhetsprincipen. Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande med tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Av förfrågningsunderlaget framgick att utvärderingen bl. a.

Förord I lagen om offentlig upphandling står att en upphandlande myndighet ska anta det anbud som innehåller det lägsta priset eller det anbud som är det 

Innovation i upphandling Här hittar du information om hur offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att främja utveckling och innovation. AffärsConcept är ett konsultföretag inom SKL Kommentus koncernen och verksamt inom offentlig upphandling. Sedan 1995 har vi hjälp köpare inom offentlig sektor att genomföra goda affärer. Verksamheten består av fem tjänsteområden, Upphandling, Utbildning, Utredning, Upphandlingsrätt och Uppföljning.

Under denna utbildning lär du dig om den praktiska tillämpningen av olika utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling. Fel i utvärderingsmodell. En upphandlande myndighet ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Vad som utgör ett sådant anbud ska enligt 16 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) avgöras av pris, kostnad eller bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Du är här: Start / Offentlig upphandling / Kunskapsbanken / Utvärderingsmodell stred mot likabehandlingsprincipen Utvärderingsmodell stred mot likabehandlingsprincipen En utvärderingsmodell i vilken anbudspriserna räknas upp till en viss nivå hindrar leverantörerna att konkurrera med ett lägre pris.