AKTIVITETSBUDGET 2020. Sveriges Industriläkarförening. Kontoklass Kontobenämning. 1. Tillgångar. Övr kortfristiga fordringar. 10695. Bank (Nordea).

1143

Kontoklass 4-7 Kostnader • I dessa kontoklasser hamnar alla kostnader som vi har i företaget. • Två typer av kostnader, Rörliga och Fasta. Rörliga kostnader rör sig efter försäljningen och fasta kostnader är oberoende av hur mycket vi säljer. Vi köper in kontorsmaterial för 500kr kontant.

Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999). - Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999). - Kontoklass 3  Intäkter Utgifter Kontoklass 3000–3999 Kontoklass 4000-7000 3000 Framgång 5000 31xx Spirituell intäkt 5100 Arbete 32xx Flow 5200 Olyckor 33xx Vila 5300  KONTOKLASS 3. INTÄKTER/INKOMSTER.

Kontoklasser

  1. Konkurrencestaten kritik
  2. Geriatrik sahlgrenska
  3. Bas-11 socket
  4. Nora kommun bygglov
  5. Kredit debit
  6. Hur avveckla ab

jun 2019 I den gamle forskriften fremgår følgende inndeling i kontoklasser: Eksempelvis vil dette være krav til kontoklasser for henholdsvis  1332 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag. 1333 Andelar i gemensamt styrda företag. 1334 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i  Kontoklass 4-7 Kostnader • I dessa kontoklasser hamnar alla kostnader som vi har i företaget. • Två typer av kostnader, Rörliga och Fasta. Rörliga kostnader rör   KONTOKLASSER Klasse 1 Eiendeler Klasse 2 Egenkapital og gjeld Klasse 3 Inntekter Klasse 4 Varekostnader Klasse 5 Lønn Klasse 6 Administrative  Hvis dette er et regnskap som bygger på Kontoklasser (NS) og med flere nivå (2, eller flere sifret nivå), skal hver post i bilaget, føres i rett kontoklasse og så  Kontohjelp gjør regnskapet enkelt.

Företrädesvis används den som kallas BAS-kontoplanen, vars förvalda konton, momstyper och kontoklasser är inlagda i programmet. Genom att följa dessa får man en anpassning till hur balans- och resultaträkning är uppbyggda.

40. INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA. Intäkter – kontoklass 3; Kostnader – kontoklass 4 – 8; Personalkostnader – kontoklass 70 – 76; Avskrivningar – kontoklass 78; Finansiella  1, Kontoklass, Den första siffran i kontot anger kontoklassen.

Hva er kontoklasser? Det er åtte kontoklassene du må forholde deg til i regnskapet. Det første sifferet på kontoen beskriver hva slags type transaksjon det er. Har du valgt en konto der det første tallet stemmer overens med det du skal bokføre, er du sikker på at transaksjonen vil bli behandlet riktig.

Information om alla inkomna fakturor till kommunen med undantag för socialtjänsten. Själva fakturabilden finns inte med, utan bara hur fakturan är bokförd. Enskilda firmatecknare tas också bort från urvalet med hänvisning till GDPR-lagstiftningen.

Anleggsmidler: Kontoklasse 2: EGENKAPITAL OG GJELD.
Ica torget skellefteå facebook

Kontoklasser

Rörliga kostnader rör sig efter försäljningen och fasta kostnader är oberoende av hur mycket vi säljer. Vi köper in kontorsmaterial för 500kr kontant.

Tillgångar 4.
Revisor kostnad per år


Nederst visas vilken kontoklass, underrubrik och kontogrupp kontot tillhör. Om du har en kontoplan Baskontoplanen omfattar 9 kontoklasser numrerade 1–9.

Vid vissa tillfällen kan det vara lätt att förväxla det som ska stå på debet- respektive kreditsidan.

2019-02-12 Kommun-Bas 19 3 (125) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95.Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas

02 a Lönekostnader. 01. Samling Kontoklasser Bas. Granska kontoklasser bas referens and kontoklasser bas planen 2021 plus citroen dax.

Kontonummerne er delt inn i 8 kontoklasser. Norsk Standard Kontoplan deler inn kontonummeret slik at 1. siffer angir kontoklasse, 2. KONTOKLASSE is an SAP Table used to store IS-U Acc. Classes data. Below is the documentation, technical details of each fields, ABAP code, conversion  1. jan 2019 klasse 5.