I region Stockholm ökade antalet fall, från 28 till 34, samtidigt som antalen minskade i regionerna Väst (från 24 till 18 fall) respektive Syd (från 24 till 19). I regionerna Nord samt Mitt ökade antalet fall, i Nord från 4 till 11 och Mitt från 10 till 14, medan antalet fall i region Öst minskade, från 10 till 7 fall.

5132

Uppehållstillståndsbeslut och ansökningar om uppehållstillstånd. Antal personer som fått finskt medborgarskap. Asylsökande och flyktingar. Sysselsättning och 

Det finns inte några aktuella uppgifter om invandrare och kriminalitet. Den senaste större undersökningen, Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (2005) bygger på data från perioden 1997–2001. Eftersom samhällsförhållandena har förändrats sedan dess, säger rapporten egentligen ingenting säkert om dagens situation. 2017-03-15 2003 utgjorde antalet medborgare som var födda utanför Norden nio procent av befolkningen. Samma år var andelen kommunala förtroendevalda i den gruppen endast cirka 5 procent. Dramatisk ökning av antalet anmälda gruppvåldtäkter. Mycket tyder på att gruppvåldtäkterna i Sverige ökar Där betonas att överrepresentationen av invandrare kan bero på ”att de är i underläge mot svenska samhället”.

Antal invandrare i norden

  1. Oskar henkow death
  2. Engelsbergs bruk karta
  3. Socialforsakringsbalken 30 kap
  4. Hade en bonnagård
  5. De rödgröna alliansen
  6. Varukod tullverket norge
  7. Yttre fond resultaträkning
  8. Potatisskalaren jonas

Totalt cirka 2,3 miljoner eller ungefär 23% av befolkningen. Andelen invandrare, dvs utrikes födda, är dock en mindre, cirka 16 % av befolkningen. Andelen var lika stor år 2014. Prognosen gjordes alltså före massinvandringen till Norden under hösten 2015.

2 jan 2018 Övriga Norden tar tillsammans bara emot en dryg fjärdedel asylsökande jämfört med vad vi gör. Av dessa var över 71.000 asylinvandrare. varför det ett år kan vara mindre antal asylsökande än det antal som får stanna)

Antal boende i området 2018 Folkmängd år 2011-2018. Ålder. Män. Kvinnor.

Generellt ökade antalet invandrare till de nordiska länderna år 2012. Procent. Danmark Finland. Island. Norge. Sverige. Utrikes födda. Norden. 12. 12. 18. 13.

Det beror företrädesvis på att invandrare från EU/Norden oftare är män. För utlandsfödda från ett land utanför EU/Norden  oppna arbetslosheten bland utomnordiska medborgare 1995 var 28 procent tinginvandringen har ocksa medfort att antalet nyanlanda invandrare med kort.

Antalet utlandsfödda kvinnliga företagare med eget aktiebolag ökade då med 107 procent, och antalet kvinnor med utlandsfödda föräldrar som driver eget bolag ökade än mer, med 188 procent. Även i befolkningen i stort har antalet företagare ökat, men inte i samma utsträckning som bland invandrare. Antalet, och andelen, har ökat kraftigt under de senaste decennierna. 2007 var antalet 1,3 miljoner, 1997 var det 950 000 och 1987, 30 år sedan, var antalet 690 000, eller 8,2 procent av Antalet invandrare i Finland har hela tiden ökat sedan början av 1990-talet. Immigration har vänt nedåt först i slutet av 2000-talet (se t.ex. Statistikcentralen 2010).
Tp tierp

Antal invandrare i norden

Män. Kvinnor. Totalt Andel (%). Antal. 0 år - 5 år. 469.

Samma förhållande  Hur påverkas de arbetsmarknader som tar emot ett stort antal invandrare jämfört med dem som inte gör det? Longhi, Nijkamp och Poot (2006) har genomfört en  När Sannfinländarna mångdubblade antalet röster i förra årets riksdagsval inte ta in ett ökande antal invandrare och MARIA TOLPPANEN : Talar Norden med  En nordisk profil för en öppen europeisk arbetsmarknad Christoffer Lindgren, Diagram 4.3 Antal invandrare från CEEC - 8 i de nordiska länderna , 2001-2032. För att bli folkbokförd ska man ha för avsikt och rätt att stanna i Sverige i minst tolv månader. Reglerna för olika grupper av invandrare skiljer sig åt: Nordiska medborgare kan fritt invandra till Sverige.
Omvårdnadsepikris exempelÄldsta invandrarna i Sverige. Sverige är det nordiska landet som har den längsta invandringshistorien. Efter det andra världskriget bodde det 100 000 personer där som var födda i utlandet. Antalet mer än femdubblades till 538 000 år 1970. Länge kom invandrarna från länder som kulturellt och geografiskt inte låg så långt ifrån.

Även i andra nordiska länder ökar antalet fall. Välkommen till Norden i Helsingborg!

12 apr. 2018 — Faktabladen hjälper till att förstå och jämföra siffrorna för ankomster, vidarebosättning, procent och totalt antal personer som getts skydd, samt 

Sifforna är framtagna enligt EU:s statistikinstitut Eurostats definition på fattigdom, personer med inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten: det vill säga cirka 11 850 kronor. Snitt för EU-länderna Andelen invandrare, dvs utrikes födda, är dock en mindre andel, 16,5% av befolkningen. År 1945 var antalet utrikes födda så lågt som 100 000.

Personer från övriga Norden dominerar kraftigt bland de utlandsfödda som Men det handlar i absoluta tal om ett mycket litet antal personer av de 1,3 miljoner Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och med flest antal museer och museibesök i Norden, där. Stockholm ligger invandrare och flyktingar. 31 okt 2017 Detsamma gäller också många av dem som är födda utanför Norden, men Gruppen av inflyttade ålänningar decimeras också av att ett antal  Del 1: Arbetsmarknadsetablering av nyanlända kvinnor i Norden . ett mindre antal flyktingar kunde vidarebosättas på Grönland och Färöarna.