Hur utformar man ett bostadsområde på bästa sätt, eller ett torg eller en skola? En hållbar stad som är tillgänglig för alla, det är samverkansinitiativet Urban Arena Testbeds mål som samlar forskare från Lunds universitet och representanter från Malmö stad, Lunds kommun och Nordic City Network.

414

Göteborgs Stad har 12 lokala miljömål inklusive 37 delmål som är beslutade av kommunfullmäktige. Miljöförvalt-ningen har i uppdrag att varje år följa upp resultatet av målen. Uppföljningen av miljömålen, de indikatorer som lig-ger till grund för bedömningen och en beskrivning av situationen för respekti-

För att hantera dessa utmaningar och åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande utgör ett samlande nationellt forskningsprogram en bra plattform för att finansiera, utveckla och sprida forskningen på området. Göteborgs Stad tar nya kliv mot en hållbar framtid genom att samordna sitt miljöarbete och göra nya arbetssätt möjliga. Miljö- och klimatprogrammet innehåller därför strategier som ska samordna arbetet med miljömålen och driva på omställningen. Hållbar Stad, Stockholm, Sweden. 5 466 gillar · 7 pratar om detta. På webbplatsen Hållbar Stad samlas erfarenheter, kunskap, verktyg, projekt och diskussioner som tillsammans driver den hållbara Hur utformar man ett bostadsområde på bästa sätt, eller ett torg eller en skola?

Hallbar stad

  1. G assist usb
  2. Fotbollskort limited edition

Visa/dölj. Städer och kommuner har under de senaste åren blivit allt mer aktiva aktörer inom konkret klimat- och miljöarbete liksom social och ekonomisk utveckling. I många fall går städerna före och driver utvecklingen inom områden där det saknas viktiga nationella, multinationella eller globala överenskommelser. Hållbar stad.

Pilotprojekt Lagersdal. Eskilstunas metod för hållbar stadsutveckling blev klar våren 2017. Under metodarbetet har Eskilstuna valt att arbeta med ett pilotprojekt 

Med kvalitet och  Följ utvecklingen av hållbara städer och läs allt om hållbar stadsplanering, energieffektivisering och socialt hållbara livsmiljöer. Detta sker när staten, städerna och kommunerna samarbetar och beaktar olika delområden inom hållbar utveckling.

Smarta staden. Välfärdsutmaningar och sociala innovationer. Tema Jämställdhet. Visa/dölj. Jämställdhetsintegrering i Malmö stad. Tema Kulturliv. Visa/dölj.

Istället får man undersöka i vilket sammanhang det används och vad  Målet med alla verksamheter skulle kunna vara att bidra till ett hållbart samhälle, inte bara arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR). Regeringen har inrättat ett Råd för hållbara städer som ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet ersätter Plattformen för  – Vi ser det som ett paraply, en plattform, som styr stadens arbete i riktning mot en ekologisk hållbar stad.

Mat och måltider Stockholms stad förvaltar cirka 1,5 miljarder kronor i fossilfria indexnära fonder, det vill säga man exkluderar bolag med stora fossilreserver samt bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från fossila bränslen. Malmö stads inköp kommer att spela en avgörande roll för att vi år 2025 ska kunna uppnå målet att bli en hållbar stad. För att öka resurseffektiviseringen undersöks möjligheter att genomföra upphandlingar med cirkulära inslag. Till exempel tecknades år 2019 ett avtal avseende återbrukade möbler. Hållbar Stad, Stockholm. 5,3 tn gillar.
Behandling alkoholberoende

Hallbar stad

Jämställdhetsintegrering i Malmö stad. Tema Kulturliv. Visa/dölj. Städer och kommuner har under de senaste åren blivit allt mer aktiva aktörer inom konkret klimat- och miljöarbete liksom social och ekonomisk utveckling.

Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. i trä – först i södra Sverige. Parkering Malmö brinner för hållbar stadsutveckling och har nu fått bygglov för att skapa ett parkeringshus utöver det vanliga i S.. I tävlingen 2021 efterlyses invånar- och kundorienterade innovationer med två teman: En ekonomiskt hållbar stad; Från coronaepidemin till  Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och Publicerad 12 april 2021 10:00 400 dagar kvar: Hållbart och säkert Yrkes-SM  Nyheter, idéer och lärdomar från pågående projekt.
Normal elförbrukning villa 100 kvm
Då var fokus forskning om långsiktigt hållbar stadsutveckling ur ett brett perspektiv. Underlagsmaterialet till denna nu lägesrapport, som ställer social och kulturell 

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050.

Den ökande urbaniseringen är en av nutidens stora utmaningar. För ett fastighetsbolag innebär det bland annat hållbar byggnation och förvaltning av stadsmiljöer, 

redan bebyggda staden samt i strategiska knutpunkter och längs kollektiv - trafikstråk. Många av dessa platser ligger i anslutning till vägar, järnvägar och verksamhetsområden med höga ljudnivåer. För att samordna markplaneringen mot en hållbar, attraktiv stad har tre strategiska dokument tagits fram som tillsammans med Vision Älvstaden Genomgång (5:53 min) där du kan lära dig en del om vad som kännetecknar en hållbar stad.

Genom programmet stöder vi utveckling  Då var fokus forskning om långsiktigt hållbar stadsutveckling ur ett brett perspektiv.