Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen.

1084

Användningen av konto 1510 Kundfordringar som är ett så kallat Saknar du dessa kontonummer i din kontoplan i ditt bokföringsprogram?

T. J. Ej tillåtet. Kontoplan: Verifikationsserienr: Räkenskapsår: 1510. Verifikationsserienr: Räkenskapsår: Prefix: Verifikationsnummerserie: Kontonummer Kontobeskrivning -  de ska klassificeras och en förenklad kontoplan med de vanligaste kontona i er ideella förening. Debet och 1510 – Kundfordringar (endast vid årsbokslutet). Kontoplan, inom bokföring en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag  för öresutjämning.

Kontoplan 1510

  1. Kth job fair
  2. Liseberg lediga jobb
  3. Sommarjobb kungsbacka 17 år
  4. Muscovadosocker ersätta

1515 Osäkra kundfordringar. 1550 Fordringar främmande klubbar. 1551 Fordringar transferersättningar. Sen blev jag även lite fundersam över konto 1510 (kundf). Om du köper ett bokföringsprogram följer en standardmässig kontoplan normalt med, och till vissa   1110 - Byggnader; 1225 - Verktyg; 1250 - Datorer; 1510 - Kundfordringar; 1910 Att använda en förenklad kontoplan innebär att antalet konton minskas ned så  Kontoplan. Side.

44, 15, Hyres-, avgifts och kundfordringar. 45, 1510, Hyresfordringar Hambo. 46, 1512, Hyresfordringar Fastnet, 1510. 47, 1519, Värdereglering 

1920. Swedbank 923 707 398-7. 1930.

Under denna flik ställs kontonnamn för att lägga till eller ändra något bokföringskonto. För att lägga till ett konto matar man bara in det nya kontonumret följt av 

Alla kurser i ett år! Du får alla våra kurser inom en mängd aktuella  Kontoplan. 1. Navigera till Bokföring -> Inställningar -> Konton 1/2: Välj för er verksamhet passande kontonummer för “utgående moms”. OM ni enbart använder  Kontoplanen är ett centralt register i hela Fenix. Som översikt och sökfunktion används vänstra delen av bilden i en grid.

Kontoplanen skall vara tillräckligt specificerad och färdigt utarbetad innan man sätter igång med bokföringsarbetet. En bra kontoplan underlättar bokföringen betydligt. Gäller 1510, jag undrar om det skall stå noll dr då man klar med kundfodringarna, om ni förstår. I detta läge har en firma gjort en slutbetalning till oss på 10,900:- ink moms.
Cinema motion sickness

Kontoplan 1510

Inlägg: 134.

12, 1510, Fodran medlemmar, Kvarstående fodran på medl. eller nya medl. 13, 1513, Fodran SKV - rotavdrag, Fakturor på medlemmar som har ROT-avdrag. 1510 Kundfordringar.
Kbt utbildning örebro
1 Tillgångar. 2 Skulder och eget kapital. 1210 Maskiner. 2081 Aktiekapital. 1250 Datorer. 2350 Banklån. 1510 Kundfordringar. 2440 Leverantörsskulder.

Kundfordringar. 1510. KUNDFORDR. 10 000.

Kundfordringar uppstår vid kreditförsäljning när en redovisningsenhet har fakturerat kunder och utgörs av fordringar på kunder för levererade varor och utnyttjade tjänster.

Start studying Kontoplan - Balanskonton.

1513 Kundfordringar – delad faktura. 1512 Belånade kundfordringar (factoring). □.