Se till att beslutet registreras hos Bolagsverket, det finns en blankett som heter frivillig likvidation nummer 832. Följande måste framgå: Varför man vill likvidera aktiebolag samt vilka alternativ till likvidation som finns. Från vilken tidpunkt man vill att likvidationen ska gälla. När skiftet antas infalla samt dess storlek.

4533

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till extra föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator.

Det är bolagsstämman som beslutar om detta. Aktiebolaget ska anmäla ett beslut om frivillig likvidation till oss. Om aktiebolaget inte lämnar något förslag på likvidator utser Bolagsverket en advokat till likvidator. Det går inte att ändra företagsnamnet. Ett aktiebolag i likvidation kan inte ändra sitt företagsnamn. Bolagsstämman kan däremot först besluta om att ändra företagsnamnet och sedan fatta likvidationsbeslutet. Likvidatorn ska också ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket.

Likvidation aktiebolag bolagsverket

  1. Kan sitsar
  2. Köpa ekrona
  3. Overgodning amnen
  4. Varför blir man trött av järnbrist
  5. Arla korvgryta
  6. Studera konst utomlands
  7. Dave eggers art

Likvidation innebär att ett företag avslutas och tillgångarna omvandlas till pengar. Pengarna används bland annat för att betala skulder. Registrering hos Bolagsverket. Det protokoll som togs fram under bolagsstämman ska skickas till Bolagsverket tillsammans med den registrering som krävs för frivillig likvidation.

likvidation och vid tvångslikvidation är det allmän domstol eller Bolagsverket 6 http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation/ 

2 mar 2020 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019. · Hyresintäkterna uppgick till 35 386 013 kr (31 410 360).

Aktiebolaget kan själv välja att gå i likvidation, så kallad frivillig likvidation. Det är bolagsstämman som beslutar om detta. Aktiebolaget ska anmäla ett beslut om frivillig likvidation till oss.

Aktiebolaget kan därefter avregistreras hos Bolagsverket. Vill du ha hjälp att avveckla ditt aktiebolag?

går det att avveckla bolaget genom begäran om s.k. frivillig likvidation hos Bolagsverket.
Unionen jobba på semestern

Likvidation aktiebolag bolagsverket

Det går inte att ändra företagsnamnet. Ett aktiebolag i likvidation kan inte ändra sitt företagsnamn. Bolagsstämman kan däremot först besluta om att ändra företagsnamnet och sedan fatta likvidationsbeslutet. Likvidatorn ska också ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket.

En tvångslikvidation kan beslutas om ett aktiebolag inte uppfyller de  28 dec 2016 En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman (25 kap.
Russia gdp per capitaEn likvidation kräver en likvidator. En likvidation kräver en likvidator. Denna utser ni på bolagsstämman. Det kan vara du eller någon annan i styrelsen. Om Bolagsverket inte får någon information om likvidatorn som kommer att ta ansvaret för avvecklingen så tar de fram en person. Det kommer att vara en advokat.

Från vilken tidpunkt man vill att likvidationen ska gälla. När skiftet antas infalla samt dess storlek. Frivillig likvidation av ett aktiebolag – steg för steg. 1. Aktieägarna beslutar på bolagsstämma att bolaget skall likvideras.

Aktieägare som inte vill fortsätta verksamheten i ett aktiebolag kan avveckla aktiebolaget genom frivillig likvidation. Aktieägarna beslutar om likvidationen på en bolagsstämma. Samtidigt utser de någon som ska anmäla beslutet till Bolagsverket, och lämnar eventuellt ett förslag på likvidator. Källa: Bolagsverket. Frivillig likvidation

Det är bolagsstämman som beslutar om detta. Aktiebolaget ska anmäla ett beslut om frivillig likvidation till oss. Om aktiebolaget inte lämnar något förslag på likvidator utser Bolagsverket en advokat till likvidator. Det går inte att ändra företagsnamnet. Ett aktiebolag i likvidation kan inte ändra sitt företagsnamn.

31 och 37 §§ aktiebolagslagen (2005:551).