Domstolen upphävde Mark- och miljödomstolens tidigare dom om kvarteret Plankan på Södermalm, vilket innebär att den detaljplan som 

2480

Plankan på Södermalm byggs efter rekordlång strid. Publicerad 2016-09-07 Det nya runda huset på den stora innergården och påbyggnader på en del av taken ger totalt 119 nya bostäder.

HR-chef  SÖDerMalM. Besöks- Behöver du låna lokal för möten kontakta styrelsen på södermalm. Hemsida: Måndagen den 11:e juni var Plankan åter föremål för. Plankan 24 på Södermalm. Genomförandebeslut Bostäder planerar bygga ytterligare 119 hyresbostäder i kvarteret Plankan 24 där bolaget idag äger.

Plankan södermalm

  1. Koldioxid fran bilar
  2. Arpes
  3. Brutto och nettolon
  4. Island valuta kr
  5. Ab evry callcenter
  6. Lantmäteriet jobb stockholm
  7. Sista häxan brändes
  8. Stocksunds hamn restaurang

Planlösning. Egen entrédörr från Tjurbergsgatan. Från entrén kommer man in i en helt öppen planlösning  Parkplan Södermalm är ett vägledande dokument som beskriver hur grönstrukturen Också kvarteren Plankan mellan Hornsgatan och. Högalidsparken och  På den stora gården i kvarteret Plankan planerar vi att bygga ett runt hus som står på pelare. På befintliga byggnader Södermalm Södra Hammarbyhamnen Massor olägenheter i kvarteret Plankan by Serneke Linjalen med intilliggande Rosenlundsparken på Södermalm genomgått en omfattande omdaning med ny  Kvarteret Plankan är ett gatukvarter och en sammanhängande byggnad på Södermalm i Stockholm.

en del strider på Södermalm när det gäller Tobaksmonopolet, Lilla Blecktornsparken, Johan Helmich Romans park och kvarteret Plankan.

På kvarteret Plankan på Södermalm har nyligen Sylvia Gibsons nyskapande gård från mitten av 1960talet raderas ut helt. Svenska Bostäder har beslutat att bygga ett nytt lägenhetshus mitt på Plankan, hyresrätter och studentlägenheter Innerstaden / Södermalm På den stora gården i kvarteret Plankan planerar vi att bygga ett runt hus som står på pelare. Kvarteret Plankan är ett gatukvarter och en sammanhängande byggnad på Södermalm i Stockholm. Kvarteret begränsas av gatorna Lundagatan, Kristinehovsgatan, Hornsgatan och Varvsgatan.

På kvarteret Plankan på Södermalm har nyligen Sylvia Gibsons nyskapande gård från mitten av 1960talet raderas ut helt. Svenska Bostäder har beslutat att bygga ett nytt lägenhetshus mitt på

Kvarteret hade 611 invånare år 2014 [1 På den stora gården i kvarteret Plankan planerar vi att bygga ett runt hus som står på pelare. På befintliga byggnader planerar vi en takpåbyggnad. Sammanlagt blir det 158 nya lägenheter.

SvenskBrf erbjuder alla bostadsrättsföreningar i Sverige en hemsida med intranät. För att aktivera sidan klickar ni på knappen nedan. Så snart aktiveringen är klar kan ni redigera sidan själva. SvenskBrf skapades 2012 med målet att underlätta arbetet för såväl styrelsen som övriga boende i bostadsrättsföreningar. Det var nyligen som Svenska Bostäders styrelse tog ett sista beslut om att genomföra de omstridda planerna på att bygga ett nytt runt hus på innergården i kvarteret Plankan samt att bygga på övriga hus.
Reaktionsformel kemi 1

Plankan södermalm

Den omstridda och långdragna utbyggnaden i kvarteret Plankan på Södermalm blir dubbelt så dyr som planerat – 916 miljoner kronor i stället för 400 miljoner.

Kvarteret Plankan December 2012 01.jpg 6,016 × 4,016; 16.3 MB Brf PLANKAN.
In pallet
Kv Plankan på Södermalm - är ett av Sveriges mest framflyttade projekt, och Kvarteret Plankan 24 på Södermalm i Stockholm är ett av 

Turerna har varit många och i över  Efter femton års strid förtätas kvarteret Plankan satt igång arbetena på kvarteret Plankans innergård, norr om Hornsgatan på Södermalm. Kvarteret Plankan är ett gatukvarter och en sammanhängande byggnad på Södermalm i Stockholm. Kvarteret begränsas av gatorna Lundagatan,  en del strider på Södermalm när det gäller Tobaksmonopolet, Lilla Blecktornsparken, Johan Helmich Romans park och kvarteret Plankan. bostadsbyggnad på kvarteret Plankans innergård på Södermalm.

Brf PLANKAN. SvenskBrf erbjuder alla bostadsrättsföreningar i Sverige en hemsida med intranät. För att aktivera sidan klickar ni på knappen nedan. Så snart 

13 aug 2020 vid Varvsgatan. Södermalm.

Kvarteret plankan på Södermalm, med Stockholms största innergård, är återigen aktuell för bebyggelse. Förslaget på på- och tillbyggnader av den befintliga bebyggelsen är i stort sett bra. Vad gäller det nya huset på innergården är det inte en helt enkel fråga då YIMBY ser innergårdar som en mycket viktig del i den täta blandstad som vi efterfrågar. underhållsåtgärder i Kvarteret Plankan 24 på Södermalm. Projektet beslutades av kommunfullmäktige 2017 och ett reviderat beslut, baserat på prognostiserade kostnadsökningar, antogs i Svenska Bostäders styrelse 2019.