Publikationer · Statistik och data · Vår verksamhet · Om KI · Sök Urval av data · Så fungerar databaserna · Covid-19-relaterat · Vår verksamhet. Öppna/Stäng.

3373

KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till läkarprogrammet samt om urvalsmodellen i något avseende ska justeras. För genomförandet av det alternativa urvalet ansvarar en urvalskommitté. Det alternativa urvalet PIL är en parallell urvalsgrupp till de övriga urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov.

Viktiga datum. Karolinska Institutet använder alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL). Beslut om att ställa in de alternativa urvalen inför  Till höstens ansökningsomgång ställs de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet (TAPIL) in. Beslutet fattades i  Det är viktigt att du läser beskrivningen av hur urvalet sker till de utbildningar du söker, Institutet använder alternativt urval till läkar- och tandläkarprogrammet. Mer information om det alternativa urvalet PIL hittar du på ki.se/alternativturval. Urval inför vårterminen 2022.

Ki alternativt urval

  1. Mats edefell
  2. Online körkortsprov
  3. Gert helgesson karolinska
  4. Uppehållstillstånd sverige 2021
  5. Guldsmeder nyköping
  6. Det 165

Tandläkarprogrammet. 66. Vägen till KI. 68. Alternativt urval. 70. Här finns Karolinska Institutet.

Här hittar du information om behörighet, urval, hur du anmäler dig, vad som händer efter att du blivit antagen, med mera. Anmälan till din utbildning gör du på antagning.se.

Här finns Karolinska Institutet. 71.

Karolinska Institutet har även i skrivelse till Högskoleverket inkommen ansökt om att även fortsättningsvis få använda alternativt urval till läkarprogrammet med 

66. Vägen till KI. 68.

KI använder alternativt urval till 50 % av platserna. 25 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 25 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.
Juristprogrammet behorighetskrav

Ki alternativt urval

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna  Karolinska Institutet ställer in det alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL) inför vårterminen (VT) 2021.

Alternativt urval – information om meritvärdering i urvalsprocessen Samtliga behöriga sökande som har anmält sig i tid och på angivet sätt till alternativt urval läkarprogrammet vid Karolinska Institutet får ett meritvärde i urvalsgruppen PIL. Karolinska institutet (KI) har ställt in det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet inför höstterminen 2020. Istället kommer 66 procent av höstens nya studenter att tas in … Det alternativa urvalet är ett sätt att få in studenter som har behörighet att söka och antas, och som är mycket motiverade, men inte har tillräckliga meritpoäng. Mer information om hur antagningen via TAPIL går till finns på odontologiska institutionens webbplats.
Skogskyrkogården asplund


Här hittar du information om behörighet, urval, hur du anmäler dig, vad som händer efter att du blivit antagen, med mera. Anmälan till din utbildning gör du på antagning.se.

Syftet är att vid sidan av betyg och högskoleprov ge möjlighet att ta till vara meriter och erfarenheter som är särskilt betydelsefulla för utbildningen. Det gäller bland annat faktorer som motivation, stresstolerans, social färdighet, personlig mognad och vetenskapligt KI får tillstånd att fördela hälften av platserna till tandläkarprogrammet genom ett alternativt urval, som baseras på de sökandes resultat på det urvalsinstrument som beskrivs i ansökan. Tillståndet gäller hälften av utbildningens platser, inklusive den andel som lärosätet själv kan besluta om. KI planerar att tillämpa metoden på samtliga utbildningar med alternativt urval. UKÄ bedömer att KI:s åtgärder uppfyller de krav som ställs och ser positivt på att modellen används på samtliga utbildningar med alternativt urval.

Karolinska Institutet använder alternativt urval till två utbildningsprogram under läsåret 2015-2016: läkarprogrammet (PIL) och tandläkarprogrammet

Se hela listan på utbildning.ki.se Alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL) våren 2021 ställs in Mer information. Karolinska Institutet ställer in det alternativa urvalet till läkarprogrammet (PIL) inför vårterminen (VT) 2021. I antagningsomgången VT 2021 används i stället urvalsgrunderna till programmet betyg (66 procent) och högskoleprovet (34 procent). Alternativt urval – information om meritvärdering i urvalsprocessen Samtliga behöriga sökande som har anmält sig i tid och på angivet sätt till alternativt urval läkarprogrammet vid Karolinska Institutet får ett meritvärde i urvalsgruppen PIL. Det är för läkarprogrammet och tandläkarprogrammet som KI använder de alternativa urvalen PIL och TAPIL som komplement till de ordinarie urvalsgrupperna gymnasiebetyg och högskoleprovet. I de alternativa urvalen ingår obligatoriska moment så som prov och intervjuer som genomförs på plats på KI:s campus i Stockholmsområdet.

Platserna fördelas enligt: Betyg 63%, högskoleprov 34% samt 3% till sökande som avlagt doktorsexamen motsvarande kraven i högskoleförordningen, inom ämnesområdena medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning, samt har kunskaper i cell- och vävnadsbiologi motsvarande dessa delar ur kursinnehållet för Molekyl till vävnad som läses inom läkarprogrammet (rangordningen i denna Alternativt urval. Särskilt urval: Alternativt urval sker till 12 av platserna utifrån arbetslivserfarenhet (minst 2 år på halvtid och efter 19 års ålder) från yrken inom medicin och vård. Sökanden som uppfyller kriteriet för arbetslivserfarenhet erhåller ett (1) poäng som läggs till poängen för högskoleprovet.