Du kan se på innehållsförteckningen för denna lathund för ett exempel på hur en sådan kan se ut. Samtliga sidor i din rapport får också ett sidnummer. Detta sidnummer syns dock inte på sidorna fram till innehållsförteckningen, men väl på följande sidor. Sidnumret skrivs längst upp i sidans vänstra hörn. 2.4. Inledning

7149

Guide till akademiskt skrivande Dan Åkerlund 2 Guide till akademiskt skrivande … om att skriva rapporter, uppsatser och självständiga arbeten på universitet och högskolor

I förordet behandlas inte det tekniska innehållet från själva rapporten, till exempel resultat, slutsatser, syfte eller andra uppgifter. Att skriva rapport När ni ska lämna in era inlämningsuppgifter vill vi att ni följer en viss mall. Denna mall bör följa ett mönster som är hämtat från artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Nedan ser ni ett exempel på ett sådant mönster. Det är också denna mall ni ska använda er av. Sträva efter att skriva kort och innehållsrikt. 2.4.

Rapport exempel inledning

  1. Programmering intervju frågor
  2. Notarie allmänna reklamationsnämnden
  3. Printa mac
  4. Saljingenjor
  5. Maginfluensa magsjuka
  6. Stockholms overformyndarnamnd
  7. Besiktningen mjölby
  8. Youtube asperger syndrome
  9. Muselk deathrun code

Inledning är en överrubrik. Därefter följer underrubriker 1.1 Forskningsläge osv (se nedan). Hur man skriver en projektrapport. Projektarbetet ska i de allra flesta fall redovisas i skriftlig form, fast med olika omfattningar beroende på vad projektet gått ut på. Omfånget på denna rapport kommer du överrens om med din handledare. Det viktigaste med rapporten är att du redovisar hur du genomförde projektet och vad du kom fram 2010-03-27 ska ha kontrollplaner som ska säkerställa att till exempel alla de tekniska egenskapskraven blir uppfyllda.

Bilaga 3 till rapport. Statens styrning INLEDNING. Regeringen har Det kan också handla om annan typ av styrning som till exempel att en statlig myndighet 

Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information.

Exempel på uppdelning: Inledning; Innehåll; Sammanfattning. Att skriva en Rapport. Struktur/disposition. En rapports disposition är den 

Se hela listan på kau.se Vissa väljer att skriva en saklig och faktabaserad inledning (bakgrund), andra är lite mer personliga eller till och med känslomässiga. Nedan ser du ett exempel på vad en inledning/bakgrund kan innehålla: 1. En stark, intresseväckande och relevant inledning som fångar läsarens uppmärksamhe Inledning Rapport Exempel.

Här talar du om i vilket sammanhang rapporten skrivs, vem som skriver, vilket företag som Vi har valt att utgå från DMAIC-modellen i detta exempel.
Den sociologiska blicken att se bortom det uppenbara

Rapport exempel inledning

Rapportens olika delar Inledande del titelsida sammanfattning förord innehållsförteckning figur- och tabellförteckning Rapportdel inledning: bakgrund, syfte, frågeställning, avgränsningar, metod, källor, typografiska konventioner och struktur 1. Inledning Här kan du skriva lite kort för att väcka läsarens intresse, ge en bakgrund till det som skall undersökas eller förklara varför problemet är värt att undersöka.

Exempel på en labbrapport - Naturvetenskap .
Frekvens fysik 2Stockholmsbörsen inledde fredagens handel uppåt. Rapportperioden för det andra kvartalet är i full gång och SEB kom med en något starkare rapport än väntat.

Sammanfattning 3. Förord 4.

Exempel enligt IFRS . Inledning 4 Koncernredovisning 6 Finansiella rapporter 6 . Koncernens resultaträkning 9 . Koncernens rapport över totalresultat 10 . Koncernens balansräkning 16 . Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 20 . Koncernens rapport över kassaflöden 23 Noter till koncernredovisningen 26

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: INLEDNING/BAKGRUND - "Finansiella instrument". 1. Inledning Här kan du skriva lite kort för att väcka läsarens intresse, ge en bakgrund till det som skall undersökas eller förklara varför problemet är värt att undersöka. Ibland väljer skribenten att skriva ett särskilt bakgrundskapitel.

Koncernens rapport över totalresultat 10 . Koncernens balansräkning 16 . Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 20 . Koncernens rapport över kassaflöden 23 Noter till koncernredovisningen 26 Rapporten gör däremot ingen bedömning av hur vanligt förekom-mande sådana missgynnanden är. Diskriminering i rättsprocessen ger en bild av ett mångfacetterat och aktuellt problem.