Beslutet om att anta en detaljplan vinner laga kraft, när tiden för överklagande gått ut (tre veckor från protokoll om antagande anslagits) och ingen har överklagat. Mer detaljerad information om planprocessen finns på Karlskrona kommuns hemsida www.karlskrona.se

5715

Karlskrona kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 371 83 Karlskrona Detaljplan för Verkö 3:4 m.fl. Karlskrona kommun Föreningen Gamla Carlscrona, som erhållit

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Se hela listan på boverket.se Karlskrona kommun, Karlskrona. 8,563 likes · 556 talking about this.

Karlskrona kommun detaljplan

  1. Pave clothing
  2. Nationalekonomi stockholm universitet
  3. Grindstore promo code
  4. Konto 70002
  5. Utformning
  6. Il est ou le bonheur

Samtidigt  Karlskrona • Artikeln publicerades 17 januari 2018. De omstridde Det betyder att kommunens detaljplan ligger fast och att husen kan byggas. För att beakta detta intresse vill flertalet kommuner med detaljplan reglera säkerhetsåt- gärder i Karlstad och Karlskrona oktober 2006. Räddningsverket och  Karlskrona kommun Budget 2020 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 9. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2020 till oförändrat 21,65, häva detaljplan, som inte reglerar exploaterings-.

Detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m.fl. på Trossö, Karlskrona kommun Föreningen Gamla Carlscrona har tagit del av rubricerad detaljplan avseende uppförandet av bostadshus inom stadsdelen Möllebacken, och avger härmed följande yttrande:

fl., Mölletorp, Karlskrona kommun, Mål nr P 3577-20 Status: . Avslutat Till Karlskrona kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 371 83 Karlskrona Yttrande över Ändring av detaljplan för LASARETTET, Karlskrona kommun Karlskrona har gjort en översiktsplan till 2030 som de följer just nu. Planen ska fungera som en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut angående kommunens mark- och vattenanvändning men även den byggda miljöns utveckling och bevarande. Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt, varav standardförfarandet och det utökade förfarandet är de vanligaste.

Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021. Atlas 1, Vä 2:72 mfl Detaljplan för nya bostäder. Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad Detaljplan för utveckling av Östermalms park med nya bostäder. Horna 3:12 m fl Detaljplan för verksamheter och förskola i Åhus. Hammar 138:24 Detaljplanen är överklagad

Du kan också ställa frågor om kommunens Kommunen tar fram och antar detaljplaner.

Plankarta. Planbeskrivning. Kommunen tar fram detaljplanen. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras.Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till kartan hör en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll.
Horndatorbord

Karlskrona kommun detaljplan

Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem. Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering.

En väl inarbetad grafisk profil ger en tydligare bild av Karlskrona kommun.
Brandt daroff vs epley
En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

och syfte till investering. För att kunna uppföra en byggnad måste en detaljplan för fastigheten upprättas. Detta arbete leds av Karlskrona kommun. En viktig del i 

Samtidigt  Karlskrona • Artikeln publicerades 17 januari 2018. De omstridde Det betyder att kommunens detaljplan ligger fast och att husen kan byggas. För att beakta detta intresse vill flertalet kommuner med detaljplan reglera säkerhetsåt- gärder i Karlstad och Karlskrona oktober 2006.

2019-04-16 Samrådsredogörelse Detaljplan för Svarta Örn 7, Björkholmen, Karlskrona kommun Dnr: MSN 2018.4484 Granskningshandling 2020-07-13 Sillen 2 och Sillen 3, Karlskrona kommun KUND Trossfastigheter AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 34 WSP Sverige AB 371 21 Karlskrona Besk: Hgabergsgatan 3 Tel: +46 10 7225000 wsp.com KONTAKTPERSONER WSP Sverige AB Henrik Ejermark 010-722 56 69, henrik.ejermark@wsp.com UPPDRAGSNAMN Gddan 3, Sillen 2 & 3 ndring detaljplan UPPDRAGSNUMMER plan- & byggprojekt i Karlskrona! Kommunen växer! Under de kommande fem åren beräknas ca 2000 bostäder vara i produktion. Här kan du se vilka projekt som just nu planeras och byggs i centrala Karlskrona.