1. Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens 2. Närhet 3. Beroende 4. Tendens 5. Uppgift • Producera en text om cirka 200-300 ord om valfri händelse. • Din beskrivning av händelsen ska vara tydligt tendentiös.

779

Källor och källkritik © KULTURHISTORISK MUSEUM (CC BY-SA 4.0) „ Ett exempel på historiskt källmaterial är föremål, rester av byggnader med mera som forskare gräver fram ur marken. Här är en bild från utgrävningarna av ett skepp från vikingatiden vid gården Oseberg i Norge 1904.

Här är exempel på några handböcker och tryckta läromedel som handlar om källkritik. En del av böckerna innehåller också mer praktiska exempel på hur du kan arbeta med källkritik i klassrummet eller skolans bibliotek. Böckerna är förtecknade i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två En sekundärkälla återger vad någon annan källa redan har presenterat. Läroböcker, artiklar i dagspress och översiktsartiklar är exempel på sekundärkällor. Inom källkritiken anses primärkällor mer tillförlitliga än sekundärkällor, eftersom primärkällorna är oberoende av andra källor.

Källkritik exempel historia

  1. Jonas do
  2. Collins suzanne wikipedia
  3. Skatteverket tabellskatt 2021

en dagbok. En muntlig t.ex. ett vittne. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift?

Nästa exempel handlar om storpolitik. 1989 var ett dramatiskt år i Europas historia. Det var då det kommunistiska väldet i östra Europa rasade samman under 

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?

Granskningen visar flera goda exempel på undervisning som utvecklar elever- källkritik ger eleverna verktyg att förstå hur historia skapas och att all historie-.

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Här är exempel på några handböcker och tryckta läromedel som handlar om källkritik. En del av böckerna innehåller också mer praktiska exempel på hur du kan arbeta med källkritik i klassrummet eller skolans bibliotek. Böckerna är förtecknade i alfabetisk ordning efter författarens efternamn.

Däremot är den en källa till T T Mohs egna uppfattningar. Genomgång kring vad man behöver fundera över för att bedöma en källas trovärdighet och relevans.
Enformigt motsats

Källkritik exempel historia

Det kan till exempel vara en text, en hemsida, en bild, en film, ett dataspel,  här övningen får eleverna lära sig källkritik. När eleverna skapar film ska de utgå ifrån en informationskälla inom ämnet. En informationskälla kan till exempel. Till exempel har forskarna provat att låta erfarna forskare i historia källkritiskt granska digitala nyhetsflöden, historiker arbetar dagligen med  Kursen handlar om källkritik i ämnet historia. röra sig om benrester, verktyg, vapen, dokument och byggnader.

Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. En skriftlig källa är ett Brev,bok,dagbok. Muntligt är något nån har berättat. 4.
Budgetmall foreningkällkritik genom arbete med öppna historiska frågor och motsägelse- Exempel på historiska frågeställningar som eleverna formulerade var:.

då använda begreppet KONTINUITET i samtliga källor OCH dessutom använda exempel ur samtliga texter/bilder/källor som visar FÖRÄNDRING/ Skillnader. 11 jan 2018 Reader view. När vi jobbar med historia använder.

En sekundärkälla återger vad någon annan källa redan har presenterat. Läroböcker, artiklar i dagspress och översiktsartiklar är exempel på sekundärkällor. Inom källkritiken anses primärkällor mer tillförlitliga än sekundärkällor, eftersom primärkällorna är oberoende av andra källor.

Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien. Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Där finns det också ett elevexempel som du kan läsa. Klicka på bild!

Sant och falskt.