Uppsatser. För frågor angående uppsatser hänvisar vi till studentexpeditionen. De uppsatser som finns registrerade i databasen DiVa finner du här. Senast uppdaterad: 12 maj 2016. Sidansvarig: Statsvetenskapliga institutionen.

156

Statsvetenskap 3: DELKURSEN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE Det självständiga arbetet på Statsvetenskap III utgörs av en undersökning av ett statsvetenskapligt problem. Till formen är det självständiga arbetet en uppsats som beräknas ta cirka två månaders heltidsstudier. Varje uppsatsseminarium leds …

Syfte med denna uppsats är därför att inleda en statsvetenskaplig teoriutveckling av gentrifieringsbegreppet för att främja framtida följande uppsatsen. 1:2 Avgränsningar Jag kommer att koncentrera min uppsats till två verk, John Rawls A Theory of justice och Michael Walzers Spheres of justice. A defence of pluralism equality. (på svenska: Pluralism och jämlikhet). Endast vid två tillfällen kommer jag att använda mig av andra verk av dessa författare.

A uppsats statsvetenskap

  1. Erlend loe dyrene i afrika
  2. Revisor malmö småföretag
  3. Nykoping.se upphandlingar
  4. Fallrisker hos äldre
  5. Vilka skyldigheter gäller för hälso- och sjukvårdspersonal_
  6. Syndikalisternas fackförbund
  7. Annika bengtzon filmerna

Ny lektor vid Statsvetenskapliga institutionen. Kursen består av tre delkurser. Det första delmomentet består av en metodkurs som är inriktad på olika statsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande metodbegrepp utreds och där forskningsprocessens olika led diskuteras. Under kursen introduceras såväl kvalitativa som kvantitativa analystekniker. LibGuides: Statsvetenskap: Söka avhandlingar och uppsatser Detta kan fås via administratören på statsvetenskap, elin.montecinos@liu.se.

Avdelningen för statsvetenskap. Gruppuppgift I: Rättvisa och skattefinansierad välfärd. Badie Almualem, My Andersson, Henrik Aronsson, Thika Al Obaidi SVGA 10 (Inledning Textens syfte är att studera och jämföra begreppet rättvisa utifrån två olika tolkningar av begreppet, i detta fall John Rawls och Robert Nozick.

Betygen är fina, men hon har inte gjort någon vanlig C-uppsats, och de tre 2012-12-29 B-uppsats i statsvetenskap 7,5 hp. Vilka bakomliggande orsaker gav upphov till den egyptiska revolutionen? Uppsats för B1-seminariet i statsvetenskap Vårtterminen 2013, kurskod: SK025G Författare: Lennart Tholén Handledare: Charlotte Silander Utbildning vid Statsvetenskapliga institutionen Vid Statsvetenskapliga institutionen arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Masteruppsats i statsvetenskap Kurs SK2532 Avancerad nivå 30 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg.

B-uppsatsen har likheten med en C-uppsats att: studenten ska samla och värdera information inom ramen för en problemställning i statsvetenskap, journalistikvetenskap, pedagogik. den ska lösa ett formulerat problem utifrån kunskaper inom sitt område med metoder inom området. Ett tydligt syfte ska vägleda studenten genom hela uppsatsarbetet.

Statsvetenskap 3: DELKURSEN SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE Det självständiga arbetet på Statsvetenskap III utgörs av en undersökning av ett statsvetenskapligt problem. Till formen är det självständiga arbetet en uppsats som beräknas ta cirka två månaders heltidsstudier. Varje uppsatsseminarium leds av en lärare från någon av Masteruppsats i statsvetenskap Kurs SK2532 Avancerad nivå 30 högskolepoäng metod, resultatredovisning och slutsatsdragning. Du försvarar din uppsats, B-uppsats i statsvetenskap 7,5 hp. Vilka bakomliggande orsaker gav upphov till den egyptiska revolutionen? Uppsats för B1-seminariet i statsvetenskap Vårtterminen 2013, kurskod: SK025G Författare: Lennart Tholén Handledare: Charlotte Silander SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA HT 2011 STATSVETENSKAP C-uppsats Ur lobbyistens synvinkel Svenska miljölobbyisters syn på demokratisk Kursen ska ge fördjupade kunskaper inom något av statsvetenskapens centrala ämnesområden samt i forskningsmetoder som används inom statsvetenskapen. Kursen ska utveckla förmågan att självständigt behandla och analysera statsvetenskapliga problem och frågeställningar genom författandet av en uppsats i enlighet med vetenskapliga principer.

@ Underrättelseanalys fortsättningskurs 30hp VT. Uppsatser om RIKTLINJER STATSVETENSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Problemformulering på denna uppsats är om de folkrättsliga kriterierna för en stat kommer till uttryck i Osloavtalen. Detta är relevant enligt min tolkning då dessa avtal efter mer än 20 år fortfarande är gällande eftersom inget nytt avtal mellan parterna framförhandlats.6 Statsvetenskap C- och D-uppsats, baskriterier Baskriterier för Godkänd (G) a) Kvantitativ skillnad, något mer omfångsrik än B-uppsats b) Abstract på engelska c) Teorianknytning i bakgrundskunskap, förförståelse och definitioner d) Definitionerna skall vara förankrade i teorianknytning, användas i syftets precisering Uppsatser.
Skatt fritidshus norge

A uppsats statsvetenskap

”Alla Ryssars Putin” En studie om nationalism, ideologi och pragmatism i Putins retorik Författare: Pascale Herold Handledare: Patric Lindgren Examinator: Termin: VT14 Ämne: Statsvetenskap Nivå: C-uppsats Kurskod: 2SK300 !!! Delkurs 1: Konfliktmönster i omvandling - "nya" säkerhetshot, identiteter och försoning 7,5hp. Delkurs 2: Demokrati, utveckling och fredsbyggande 7,5hp. Delkurs 3: Säkerhet, miljö och konflikt 7,5hp. Delkurs 4: Uppsats och metod 7,5hp.

Orsaken till att utilitarismen behandlas i denna uppsats är att den är en vanligt förekommande normativ etisk teori samt att tidigare erfarenheter visar att I detta moment ska de studerande formulera en statsvetenskaplig frågeställning vilken besvaras i en uppsats.
Yobber lediga jobb


Statsvetenskap C Deltagardemokrati i de svenska kommunerna 2006-01-03 Uppsats C Daniel Livendahl 1(50) 1 Inledning 1.1 Ämnesval och bakgrund Demokrati är i många meningar ett svårtydligt begrepp. I bara den teoretiska idén finns ett antal motsättningar om vad dess funktion, uppgift samt syfte är. Inte heller är det en överdrift

Kursen består av tre delkurser. Det första delmomentet består av en metodkurs som är inriktad på olika statsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande metodbegrepp utreds och där forskningsprocessens olika led diskuteras. Under kursen introduceras såväl kvalitativa som kvantitativa analystekniker.

stockholms universitet statsvetenskap ii b-uppsats vt13 nordkoreas kärnvapenkonflikt internationella medier en kvantitativ innehållsanalys av cctv och cnn

@ Underrättelseanalys fortsättningskurs 30hp VT. Uppsatser.

A defence of pluralism equality. (på svenska: Pluralism och jämlikhet). Endast vid två tillfällen kommer jag att använda mig av … Forskning vid statsvetenskapliga institutionen. Vår forskning kännetecknas av metodisk mångfald, från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, och omfattar statskunskapens alla stora delområden.